Jakie najważniejsze warunki trzeba spełnić, żeby dostać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to bez wątpienia bardzo doniosłe zobowiązanie, z którego korzystają osoby pragnące, przykładowo, zakupić dom. Wymaga ono nie tylko gruntownego przemyślenia, ale i spełnienia określonych warunków. Kredyty hipoteczne nie należą bowiem do tych zobowiązań, które da się zaciągnąć „od ręki”. Warto przyjrzeć się tym najważniejszym wymogom stawianym przez banki oraz przepisy prawa.

Kto udziela kredytu hipotecznego?

Odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna. Jedynymi instytucjami, które mogą udzielić kredytu hipotecznego, są instytucje bankowe oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Jakiekolwiek inne nie wchodzą w grę – w szczególności firmy pożyczkowe. Spowodowane jest to obowiązującymi przepisami oraz koniecznością sprawowania kontroli nad instytucjami udzielającymi kredytów hipotecznych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Chcąc uzyskać wszelkie kredyty gotówkowe, należy się udać do banku. Dopiero wtedy wszczynana jest odpowiednia procedura, zaś otrzymanie kredytu uzależnione jest od spełnienia odpowiednich warunków.

Warunek pierwszy – zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to chyba najbardziej znany warunek otrzymania jakiegokolwiek kredytu, nie tylko hipotecznego. Na jej podstawie bank ocenia, czy kredytobiorca jest w stanie spłacić zobowiązanie, czyli dokonuje sprawdzenia stanu majątkowego kredytobiorcy oraz jego dochodów. To jednak nie wszystko. Bank sprawdzi także, ile wynoszą wydatki kredytobiorcy i jakie ma inne zobowiązania. Na zdolność kredytową wpływają także: wiek, liczba dzieci, czy historia zadłużenia. Niestety, każdy bank ma indywidualne sposoby ustalania zdolności kredytowej i bardzo trudno jest stworzyć jakiekolwiek jednolite ramy. Na ratunek przychodzą kalkulatory kredytowe, które pomagają mniej więcej oszacować powyższe wartości.

Warunek drugi – nieruchomość

Cechą kredytu hipotecznego jest także konieczność zabezpieczenia kredytu nieruchomością, której wartość oszacuje rzeczoznawca. Najczęściej procedura ta ma miejsce już po uzyskaniu wstępnej decyzji w zakresie udzielenia kredytu.

Warunek trzeci – wkład własny

Wkład własny to po prostu posiadane przez kredytobiorcę oszczędności, których istnienie jest uzależnione od otrzymania kredytu hipotecznego. Większość banków wymaga posiadania wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości nieruchomości. Warto jednak zadbać o to, aby kwota wkładu własnego była większa. Pozwoli to uniknąć zawyżonej marży, a także negocjować z bankiem korzystniejsze warunki uzyskania kredytu.

Inne warunki – także ważne!

Poza trzema opisanymi, fundamentalnymi warunkami uzyskania kredytu hipotecznego, znaczenie także mają: cel kredytu hipotecznego (nie można zaciągnąć kredytu bez konkretnego powodu), wysokość zobowiązania, o jaką wnioskujemy, a także inne wymogi stawiane przez banki (np. ubezpieczenie kredytu). Kredyty gotówkowe to bardzo ważne przedsięwzięcie, dlatego warto dokładnie sprawdzić, czego dodatkowo wymaga bank.

 

Sprawdź ofertę kredytów hipotecznych na https://www.expander.pl/kredyty/hipoteczne/